Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

Kursen inleds med en genomgång av bakgrunden till cybersäkerhetsnormen och hur den passar in i det vidare området informationssäkerhet. Under kursdagen får du lära dig mer om vad normen ställer för baskrav på organisationens IT-säkerhetsarbete, till exempel:
• Skydd av datorer och mobila enheter.
• Säkerhetsuppdatering av mjukvara.
• Behörighetskontroll och lösenordssäkerhet.
• Grundläggande nätverkssäkerhet.
• Hantera leverantörer av IT-tjänster, inkl. ”molntjänster”.

Kursens mål
Efter deltagande i kursen kommer du kunna svara på följande frågor:
• Vad är SSFs norm SSF 1101 och varför bör jag känna till den?
• Vad innebär ”IT-säkerhet på basnivå”?
• Hur minskar jag risken för avbrott i verksamheten pga. IT-incidenter?
• Vilka åtgärder behöver vi vidta för att öka motståndskraften mot IT-hot?
• Hur tar jag reda på vilka krav normen SSF 1101 ställer och som vi idag inte uppfyller?

Föreläsare
Olle Segerdahl är en rutinerad cybersäkerhetskonsult, med dryga 18 års erfarenhet av att såväl bygga säkra lösningar som att försöka ta sig förbi dem. Han har bland annat tillbringat sju år på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) med att säkra känsliga system och verifiera kryptografilösningar. Han är en van talare vid cybersäkerhetskonferenser, var med och grundade SEC-T-konferensen i Stockholm och är en av programledarna för podcasten Säkerhetssnack.

Kursens längd
1 dag

Datum och plats
20 februari, Stockholm
13 maj, Stockholm

Kursavgift
8 900 kr, exkl moms

Mer information
Maria Dahlstedt
08-7837534
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se