Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Produkten har lagts till i din varukorg.

SSF Stöldskyddsföreningen har funnits sedan 1934 och är en oberoende ideell förening som arbetar brottsförebyggande tillsammans med bl a polisen och försäkringsbolagen. I vårt dotterbolag SSF Service AB bedrivs vår näringsverksamhet som till stor del finansierar våra ideella verksamheter, som bland annat innefattar en omfattande rådgivning till allmänhet och organisationer och att driva informationskampanjer för att öka kunskapen om hur man skyddar sig mot brott. Vi driver även fokusfrågor och utfärdar normer för att påverka säkerheten i samhället. SSF är också en av huvudaktörerna inom Grannsamverkan. Våra tjänster vänder sig till såväl allmänhet som företag, myndigheter, organisationer och media. 

Chef Säkerhetsnormer till SSF

Ansvar:

Som chef för SSF Stöldskyddsföreningens normverksamhet ansvarar du för SSF normarbete nationellt och internationellt. Detta omfattar såväl utveckling av nya som förvaltning av befintliga normer, med uppgift att tillsammans med kravställare och marknaden skapa förutsättningar för produkter och tjänster som ger en tillräcklig säkerhetsnivå.

I dina arbetsuppgifter ingår:

  • Att planera, leda och utvärdera normarbetet i samverkan med och med stöd av SSF:s regelkommittéer och arbetsgrupper.
  • Att vara föredragande avseende normarbete för Svensk Försäkring och dess beställarorgan regelnämnden.
  • Att via SIS och SEK delta i utvecklingen och förvaltningen av standarder på svensk och europeisk nivå.
  • Att samverka med såväl statliga som privata aktörer kring normutveckling för att ha en bra säkerhetsnivå.
  • Att vara föreningens expert kring fysiska skydd, larm och andra områden som utvecklas inom normverksamheten.
  • Att delta i utvecklingen av nya affärsområden.
  • Att i samarbete med dotterbolaget Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering säkerställa att föreningens normer är certifieringsbara.
  • Ev personalansvar över f n en person

I rollen som normchef leds du av och rapporterar till VD för SSF och du ingår i föreningens ledningsgrupp.

Vi erbjuder:
SSF erbjuder ett utmanande uppdrag i en spännande och viktig bransch. Vi är en liten organisation med ett omfattande nätverk där våra samarbetsparters och kunder kommer såväl från det privata näringslivet och branschorganisationer som från myndigheter och kommuner. Det innebär en stimulerande bredd i de externa kontakterna. I denna roll kommer du att leda SSF arbete med Normer att ha en mycket central och viktig funktion inom SSF.

Din profil:
Du har sannolikt minst 10 års erfarenhet från säkerhetsarbete på ledningsnivå inom näringslivet eller inom en myndighet. Du har goda erfarenheter av att leda projekt och arbetsgrupper och du har även erfarenhet av utveckling och förvaltning av regelverk.

Rollen kräver en bred kunskap inom områdena informationssäkerhet, fysiskt skydd, larm och personsäkerhet. Som ansvarig för området Normer har du även goda kunskaper i engelska i tal och skrift samt förståelse för svensk och internationell lagstiftning inom säkerhetsområdet.

Som person har du en hög integritet och du är van att leda och driva arbetet framåt.

Din ansökan:
I denna rekrytering samarbetar vi med HR konsultföretaget Heartpace AB. Din ansökan skickar du så snart som möjligt till rekrytering@heartpace.com. Vid frågor, kontakta gärna rekryteringskonsult Henrik Nordlund på 08-545 159 75.