Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Polisstipendiet

Polisstipendium för förtjänstfulla insatser inom det brottsförebyggande arbetet

Styrelsen i SSF Stöldskyddsföreningen har inrättat ett stipendium för att belöna brottsförebyggande insatser inom polisen.

Området för insatsen ska vara prioriterat för SSF Stöldskyddsföreningen och ligga i linje med SSF:s mission om att bidra till ett tryggare samhälle.

Stipendiet ska utdelas en gång per år. Behörig att få stipendiet är polisanställda. Vid urvalsprocessen tas hänsyn till någon eller flera av följande parametrar.

  • den polisanställde ska ha genomfört en brottsförebyggande åtgärd som har hafteller beräknas få en hög potential inom det brottsförebyggande arbetet
  • den polisanställde avser studera nya metoder i syfte att utveckla det brottsförebyggande arbetet

Urvalsprocessen skall genomföras av en jury bestående av representanter från Polisen, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande Rådet och Malmö Stad.

Utdelandet av stipendiet sker en gång per år på tidpunkt som SSF fastställer i samråd med Polisen. Utdelare av stipendiet är företrädare för SSF och Polisen.

Stipendiet skall bestå av 25 000 kronor som skall användas för studier inom det brottsförebyggande området genom exempelvis en utbildningsresa.

Stipendiet utdelades första gången år 2009.

Sista ansökningsdagen är den 20 oktober 2018. Ev. frågor besvaras av Lina Nilsson, rådgivningsexpert, 08-783 74 56 eller Annika Brändström, vd SSF, på telefon 08-783 74 51

Ansök här till SSF Polisstipendium 2018