Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Tänk som en tjuv. Hur skulle du göra för att bryta dig in hos dig själv? Vilka är de svagaste punkterna i ditt hem? Genom att ta på dig ”tjuvens glasögon” är det lättare att se vad du behöver börja med för att göra ditt hem ännu lite säkrare. När du använder rätt typ av säkerhetsprodukter gör du livet svårare för eventuella inbrottstjuvar, och tryggare för dig. Läs våra konkreta råd gällande dörrar, fönster och lås.

Checklista för dörrar

Säkerhetsdörrar är vanliga i flerfamiljshus men det finns också att köpa till villor.

 • Säkerhetsdörrar provas i olika klasser. I dina försäkringsvillkor kan det pratas om godkänd säkerhetsdörr. Med detta menas att dörren ska vara intygade i lägst klass 2 eller MK 3. Du får alltid ha en högre klass, men aldrig en lägre, för att uppfylla försäkringskraven.  Här kan du söka efter godkända produkter och företag.
 • Monterar man en säkerhetsdörr får inga förändringar göras på eller i dörren, efter att den har blivit monterad för då faller certifikatet för dörren.  
 • På de dörrar som benämns med MK 3 och uppåt måste du själv tala om att du vill att de sätter in en godkänd låsenhet i lägst klass 3 i dörren, då detta inte är ett krav i den europeiska standarden som dörrar testas emot.  
 • En entrédörr ska ha en godkänd låsenhet, kompletterad med borrskyddsplåtar.  
 • En bakkantsäkring bör monteras på alla utåtgående dörrar för att förhindra uppbrytning.

Checklista för dörrlås

Genom att välja rätt typ av lås kan du förhindra att någon gör inbrott via dörren. För att veta vad du ska välja och vara på den säkra sidan, är det smart att alltid anlita en auktoriserad SLR-ansluten låssmed.   

 • Det krävs minst en komplett låsenhet i lägst klass 3 för att uppfylla försäkringsbolagens krav för godkänd låsenhet. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för just din bostad. Här kan du söka efter godkända produkter och företag.
 • Om du väljer ett elektromekaniskt lås/kodlås ska de också vara godkända i klass 3.
 • Byt alltid lås innan du flyttar in i en ny bostad. Du vet aldrig hur många nyckelkopior som kan var på drift. 
 • Se till att nycklar du bär på dig inte går att härleda till din bostad, använd nyckelbrickor.
 • Göm aldrig nycklarna i närheten av huset. Tjuven vet var han ska leta.
 • Glöm aldrig bort din egen säkerhet, vid t ex brand. Se alltid till att ha säkra, alternativa utrymningsvägar via dörrar och fönster i markplan.

Grannsamverkan

Med Grannsamverkan minskar brottsligheten och ökar tryggheten i ditt bostadsområde. 

Mer info

Vind och källarförråd

Det är inte bara det vi har i bostaden som behöver skyddas. I våra vinds- och källarförråd finns ofta allt från sportutrustning och däck till barnvagnar och cyklar. Här kommer några säkerhetstips.

Mer info

Säkerhet för fritidshuset

Att tänka över skyddet för fritidshus är extra viktigt, eftersom du inte alltid är där och kan ha koll. Läs våra tips på hur du behåller ditt fritidshus fritt från tjuvar.

Mer info

Inbrottslarm och kameraövervakning

Numera finns det en mängd olika typer av inbrottslarm, många med kameraövervakning. Läs våra råd och tips innan du väljer vad som passar bäst för ditt hem.

Mer info
Mer säkerhetsrådgivning