Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Fönster och altandörrar/fönsterdörrar är en av de vanligaste vägarna in vid inbrott i villa, fritidshus och lägenheter som ligger i markplan. Om dina fönster eller tak är närmare marken än 4 meter bör du se över dem.

Lås till fönster

 • Står det att låset är klass A eller B betyder det att låset är anpassat för låsning av fönster.
 • Montera godkända lås på alla fönster som nås från marken (fyra meter från marken) eller där tjuven kan arbeta utan större risk för upptäckt.
 • Elektromekaniskt lås/kodlås där du låser dörren med hjälp av en eller flera förprogrammerade koder som du själv väljer finns i dag ute på marknaden till försäljning, men det finns ännu inga produkter som är godkända för låsning av fönster
 • Byt alltid lås innan du flyttar in en ny bostad för du vet aldrig hur många kopior det finns ute på vift.
 • Har du eller funderar du på att skaffa kassettfönster kan du försegla med silikon innanför glaslisten för att försvåra för tjuven att plocka ur hela fönstret.
 • Har du många fönster eller om du har fönster som du sällan öppnar kan du skruva igen dem med en envägskruv.

 Lås till altandörrar/fönsterdörrar

 • Står det att låset är klass B, betyder det att låset är anpassat för låsning av altandörr/fönsterdörr.
 • Montera godkända lås på altandörrar som nås från marken (fyra meter från marken) eller där tjuven kan arbeta utan större risk för upptäckt.
 • Altandörrens lås ska helst vara en säkerhetspanjolett med hakregel och låsbart handtag.
 • Elektromekaniskt lås/kodlås där du låser dörren med hjälp av en eller flera förprogrammerade koder som du själv väljer finns i dag ute på marknaden till försäljning, men det finns ännu inga produkter som är godkända för låsning av altandörrar.
 • På äldre fönsterdörrar rekommenderar vi att man monterar en stålplåt i den täckta nedre delen av dörren för att försvåra ett angrepp.

Grannsamverkan

Med Grannsamverkan minskar brottsligheten och ökar tryggheten i ditt bostadsområde. 

Mer info

Vind och källarförråd

Det är inte bara det vi har i bostaden som behöver skyddas. I våra vinds- och källarförråd finns ofta allt från sportutrustning och däck till barnvagnar och cyklar. Här kommer några säkerhetstips.

Mer info

Säkerhet för fritidshuset

Att tänka över skyddet för fritidshus är extra viktigt, eftersom du inte alltid är där och kan ha koll. Läs våra tips på hur du behåller ditt fritidshus fritt från tjuvar.

Mer info

Inbrottslarm och kameraövervakning

Numera finns det en mängd olika typer av inbrottslarm, många med kameraövervakning. Läs våra råd och tips innan du väljer vad som passar bäst för ditt hem.

Mer info
Mer säkerhetsrådgivning