Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

När du ska förvara värdesaker i hemmet, och inte har särskilda krav från ditt försäkringsbolag, finns det flera alternativ på skåp som försvårar för tjuven att få med sig föremålen.

Vissa av skåpen är avsedda att stå emot inbrottsförsök, andra brand, eller både stöld och brand. Vilken typ av skåp som du ska använda beror på vad det är du tänker förvara i skåpet.

Tänk på att välja ett brandklassat skåp om du förvarar handlingar eller datamedia i skåpet. Har du redan ett skåp hemma men är osäker på vilken typ det är, vänd dig till en värdeförvaringstekniker som hjälper dig.

Välj mellan någon av följande, klassade skåp

  • Säkerhetsskåp enligt SS 3492 eller SSF 3492
  • Värdeskåp enligt SS-EN 1143-1, lägst Grade 0
  • Stöldskyddsskåp enligt SS-EN 14450 klass S2

Skåp och förvaring – olika typer

Dokumentskåp

Det behöver inte vara inbrottsskyddande, men har ett visst brandskydd. Exempel på användningsområden: affärshandlingar, dokument, foton och kontrakt. Du bör dock inte förvara sekretesskyddade handlingar i ett dokumentskåp.

Dataskåp

Det behöver inte vara inbrottsskyddande, men det har ett brandskydd. Skåpet har ett bättre skydd mot temperaturökningar än ett dokumentskåp. Det har normalt sett även ett bättre skydd mot fukt. Exempel på användningsområden: Disketter, mikrofilm, foton, magnetband mm.

Stöldskyddsskåp

Skåpet finns i två olika utföranden enligt SS-EN 14450; klass S1 och S2. För förvaring av värdesaker i hemmet rekommenderas klass S2. Oavsett vilket av dessa två skåp det gäller, ska det vara försett med en anordning för förankring i vägg eller golv om skåpet väger under 150 kg.

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp enligt SSF 3492 (tidigare SS 3492) saknar brandskydd. Det ska om det väger under 150 kg förankras i vägg eller golv. Exempel på användningsområden: förvaring av tobak, smycken, sekretesskyddade handlingar mm.

Värdeskåp

Värdeskåpen certifieras idag mot en Europeisk standard (SS EN 1143-1). Värdeskåpen delas där in i flera grader. För förvaring av kontanter, smycken, värdehandlingar och annan stöldbegärlig egendom i hemmet rekommenderas lägst grade 0.

Avsnitt 6: Väskstölder

Här kan du se avsnittet av Stoppa Tjuven 2.0 om väskstölder.

Mer info

Nycklar, plånbok, betalkort och mobiltelefon

Varje år anmäls runt 50 000 fick- och väskstölder i Sverige. Störst är risken att utsättas för stöld i våra storstäder under sommarmånaderna när det är extra mycket folk i rörelse på gator och torg. 

Mer info

Låt inte tjuven förstöra skidåkningen

Det stjäls för miljoner på våra skidorter under skidsäsongen och hundratals står plötsligt utan skidutrustning mitt i backen. Ingen vill bli av med sin skidutrustning. Se till att du gör allt för att minska risken för stöld.

Mer info

SSF DNA-märkning

Beställ SSF DNA-märkning, avskräck tjuven och öka chanserna att få tillbaka stulna värdesaker genom MärkDNA.

499 kr / st
Mer info